Wanting to get in a Poetic Mood? Or wanna create a Romantic atmosphere around u by some Poetry? Get the Best of them here.

Shah Jahan Ne Taj Mahal Ki Har Deewar Ko Dekha,
Har Meenar Ko Dekha,
Har Kaleen Ko Dekha,
Har Khidki Se Dekha...
Aur Bola...
Maa Kasam, Bahut Kharcha Ho Gaya !!!