Wanting to get in a Poetic Mood? Or wanna create a Romantic atmosphere around u by some Poetry? Get the Best of them here.
- ADVERTISEMENT -


Raaz - e - Ulfat


Raaz - e - Ulfat chopra kar dekh leya
Dil ko bahot jala kar dekh leya

Aur kya dekh nay ko baqi hay
Aap se dil laga kay dekh leya

Wo mera ho ke bhee mera na huy
Unn ko apna bana ke dekh leya

Aaj unn ki nazar mein ham nay
Sab ki nazar bacha kar dekh leya
- ADVERTISEMENT -