Not a Member of the Group or missed reading some mails? In this section you'll find mails that have been approved on Fropky Group
Gabbar: Arey o Sambha

Sambha: Ji Sardar

Gabbar: Kitne Admi the re?

Sambha: Do Sardar

Gabbar: Mujhe ginti nahi aati. Do kitne hotey hain?

Sambha: Sardar Do Ek ke baad ata hai.

Gabbar: Aur Do ke pehle?

Sambha: Do ke pehle Ek aata hai

Gabbar: To bich mein kaun aata hai?

Sambha: Bich mein koi nahi aata

Gabbar: To fir Dono ek saath kyon nahi atey?

Sambha: Do Ek ke baad hi aa sakta hai, kyonki Do ek se bada hai.

Gabbar: Do ek se bada hai? Kitna bada hai?

Sambha Do ek se Ek bada hai?

Gabbar: Agar Do ek se ek bada hai to ek ek se kitna bada hai?

Sambha: Sardar, Maine tumhara namak khaya hai, mujhe goli mardo par mera dimag to na khao.