Wanting to get in a Poetic Mood? Or wanna create a Romantic atmosphere around u by some Poetry? Get the Best of them here.
by sonali_sikri 24 Sep 2006, 02:55
Laut jaati hai duniya gam hamara dekhkar ,
jaise laut jaati hai lehar keenara dekhkar,
tum kandha na dena mere janaze ko,
kahi phir jinda na ho jaye tera sahara dekhkar.
ADVERTISEMENT