Wanting to get in a Poetic Mood? Or wanna create a Romantic atmosphere around u by some Poetry? Get the Best of them here.
Log har manzil ko mushkil samajhte hai, ha m har mushkil ko manzil

samajhtehai. Bada fark hai log aur hamare nazarie me,

log dil ko dard aur ham dard ko dil samajhte hai..Dard Mein Woh Bhi Hai, Dard Mein Hum Bhi Hai,
Woh Asu Pi Rahe Hai, Hum Asu Ko Hasi Mein Rok Rahe Hai.
Woh Zamane Ko Dikhate Hai, Hum Khud Se Bhi Chupate Hai.....