Unable to completely enjoy the Jokes in English? Fropky pesh karte hain, chutkule, ab aapki manpasand bhasha mein.

RUSSIAN

Aeich, Kov Speache niv?
Aeich, Kov miv Speache?
Nuushev,!
Nuusheva,
Comeva Kov Khandala?
Kov Sheychev Comov miv Khandala?
Rotiv, Rotrach, Balleva, Opereacha, Enjova
Sheychevin, Kov
Gobraich?
ADVERTISEMENT